لي ـ زـ اُوڊيو ـ س ـ اَتـشَـاوِيـث: لَـطڔٍيفَان ـ سي ـ ازّمام ايمقدّس (ع ق ـ العاهَذ آقذيم AT. ع آ ـ العاهّذ آجديذ NT)، ث ـ ايقصيصين سي ـ ازّمام ايمقدّس Obs، اَشّـهَـاذاث (Tem اش)

0BijouxBibliquesAngAraChaFra.html 443 K AT-19S-ps063-cha.mp3 1,996 K NT-43-Jean-14.06.mp3 180 K NT-66-Apocalypse-03.20.mp3 442 K
AT-03-Lévitiques-06.01-07.mp3 1,013 K AT-19S-ps090-cha.mp3 2,969 K NT-43-Jean-14.16-17.mp3 388 K Obs_01-La-Creation.mp3 6,046 K
AT-05-Deuteronome-30.19-20.mp3 625 K AT-19S-ps139-cha.mp3 3,880 K NT-44-Actes-01.08.mp3 285 K Obs_02-Le-Péché-Entre-dans-le-Monde.mp3 3,544 K
AT-19-ps001-cha.mp3 1,447 K AT-20-Proverbes-03.31-32.mp3 302 K NT-44-Actes-03.19.mp3 192 K Obs_03-Le-Deluge.mp3 6,314 K
AT-19-ps003-cha.mp3 1,470 K AT-20-Proverbes-04.18-19.mp3 287 K NT-44-Actes-16.29-31.mp3 177 K Obs_04-L'Alliance-de-Dieu-avec-Abraham.mp3 3,960 K
AT-19-ps018-cha.mp3 9,526 K AT-20-Proverbes-10.23-24.mp3 353 K NT-44-Actes-17.24-28.mp3 853 K Obs_05-Le-Fils-de-la-Promesse.mp3 4,769 K
AT-19-ps023-cha.mp3 3,213 K AT-20-Proverbes-13.20-21.mp3 243 K NT-44-Actes-17.29-31.mp3 673 K Obs_06-Dieu-Subvient-au-besoins-d'Isaac.mp3 2,469 K
AT-19-ps034-cha.mp3 3,696 K AT-20-Proverbes-14.11-12.mp3 252 K NT-44-Actes-26.17-18.mp3 359 K Obs_07-Dieu-Bénit-Jacob.mp3 3,614 K
AT-19-ps051-cha.mp3 3,871 K AT-20-Proverbes-15.08-09.mp3 286 K NT-45-Romains-01.13-15.mp3 530 K Obs_08-Dieu-Sauve-Joseph-et-sa-Famille.mp3 5,240 K
AT-19-ps052-cha.mp3 2,082 K AT-20-Proverbes-22.16.mp3 194 K NT-45-Romains-03.10-13.mp3 413 K Obs_09-Dieu-Appelle-Moïse.mp3 4,873 K
AT-19-ps056-cha.mp3 2,679 K AT-20-Proverbes-22.22-23.mp3 308 K NT-45-Romains-03.23.mp3 189 K Obs_10-Les-Dix-Plaies.mp3 4,521 K
AT-19-ps057-cha.mp3 2,569 K AT-20-Proverbes-29.01-02.mp3 272 K NT-45-Romains-05.12.mp3 319 K Obs_11-La-Pâque-Juive.mp3 2,996 K
AT-19-ps059-cha.mp3 3,839 K AT-20-Proverbes-29.16.mp3 161 K NT-45-Romains-06.13-14.mp3 402 K Obs_12-L'Exode.mp3 5,476 K
AT-19-ps061-cha.mp3 1,725 K AT-21-Ecclésiaste-05.01-02.mp3 443 K NT-45-Romains-06.23.mp3 182 K Obs_13-L'Alliance-de-Dieu-avec-Israël.mp3 7,925 K
AT-19-ps063-cha.mp3 1,996 K AT-21-Ecclésiaste-07.13-14.mp3 313 K NT-45-Romains-08.05-08.mp3 408 K Obs_14-Errant-dans-le-désert.mp3 8,494 K
AT-19-ps090-cha.mp3 2,969 K AT-23-Esaïe-03.10-11.mp3 257 K NT-45-Romains-08.05-11.mp3 962 K Obs_15-La-Terre-Promise.mp3 7,028 K
AT-19-ps139-cha.mp3 3,880 K AT-23-Esaïe-26.20-21.mp3 468 K NT-45-Romains-08.28-30.mp3 697 K Obs_16-Les-Libérateurs.mp3 10,463 K
AT-19-Psaumes-005.03-04.mp3 297 K AT-23-Esaïe-28.16-17.mp3 497 K NT-45-Romains-10.9-10.mp3 319 K Obs_17-L'Alliance-de-Dieu-avec-David.mp3 8,787 K
AT-19-Psaumes-007.10-13.mp3 369 K AT-23-Esaïe-30.18.mp3 262 K NT-45-Romains-15.13.mp3 186 K Obs_18-Le-Royaume-Divisé.mp3 5,439 K
AT-19-Psaumes-009.08-11.mp3 380 K AT-23-Esaïe-35.01-02.mp3 410 K NT-46-1Corinthiens-01.03-05.mp3 381 K Obs_19-Les-Prophètes.mp3 9,871 K
AT-19-Psaumes-011.07.mp3 163 K AT-23-Esaïe-35.03-04.mp3 350 K NT-46-1Corinthiens-06-19.mp3 246 K Obs_20-L'Exil-et-le-Retour.mp3 6,976 K
AT-19-Psaumes-018.15-19.mp3 601 K AT-23-Esaïe-35.08-10.mp3 599 K NT-46-1Corinthiens-15.03-06.mp3 461 K Obs_21-Dieu-Promit-le-Messie.mp3 8,729 K
AT-19-Psaumes-025-14.mp3 147 K AT-23-Esaïe-40.10-11.mp3 384 K NT-47-2Corinthiens-01.05.mp3 187 K Obs_22-La-Naissance-de-Jean.mp3 4,143 K
AT-19-Psaumes-031.06-08.mp3 461 K AT-23-Esaïe-43.25.mp3 152 K NT-47-2Corinthiens-05.9-10.mp3 429 K Obs_23-La-Naissance-de-Jésus.mp3 4,970 K
AT-19-Psaumes-032.05-06.mp3 411 K AT-23-Esaïe-51.12-13.mp3 500 K NT-48-Galates-02.20.mp3 317 K Obs_24-Jean-Baptise-Jésus.mp3 4,018 K
AT-19-Psaumes-034.01-03.mp3 346 K AT-23-Esaïe-54.10.mp3 289 K NT-48-Galates-06.07-08.mp3 345 K Obs_25-Satan-Tente-Jésus.mp3 2,648 K
AT-19-Psaumes-036.04-06.mp3 471 K AT-23-Esaïe-54.13-14.mp3 284 K NT-49-Ephésiens-02.08-09.mp3 269 K Obs_26- Jésus-Commence-son-Ministère.mp3 5,156 K
AT-19-Psaumes-043.05.mp3 289 K AT-23-Esaïe-55.10-11.mp3 416 K NT-49-Ephésiens-03.20-21.mp3 339 K Obs_27- La-Question-de-L'homme-de-Loi.mp3 4,204 K
AT-19-Psaumes-050.14-15.mp3 269 K AT-23-Esaïe-57.01-02.mp3 343 K NT-49-Ephésiens-06.18.mp3 207 K Obs_28-Le-Jeune-Homme-Riche.mp3 4,105 K
AT-19-Psaumes-051.13-15.mp3 318 K AT-23-Esaïe-59.02.mp3 266 K NT-50-Philippiens-01.20.mp3 297 K Obs_29-La-Parabole-du-Serviteur-sans-Pitié.mp3 3,295 K
AT-19-Psaumes-104.33-34.mp3 249 K AT-24-Jérémie-29.11-13.mp3 372 K NT-50-Philippiens-01.21.mp3 141 K Obs_30-Jésus-Nourrit-Cinq-Mille-Personnes.mp3 3,450 K
AT-19-Psaumes-115.15-18.mp3 429 K AT-30-Amos-04.13.mp3 313 K NT-50-Philippiens-03.12-14.mp3 550 K Obs_31-Jésus-Marche-sur-les-Eaux.mp3 3,195 K
AT-19-Psaumes-119.011-14.mp3 402 K AT-32S-Jonah01-04-cha.mp3 15,623 K NT-51-Colossiens-03.16.mp3 288 K Obs_32-Jésus-Guérit-un-Démoniaque-et-une-Femme-Malade.mp3 6,086 K
AT-19-Psaumes-119.049-51.mp3 372 K AT-35-Habakuk-03.02.mp3 271 K NT-51-Colossiens-03.23-25.mp3 366 K Obs_33-La-Parabole-du-Semeur-Chaoui.mp3 4,029 K
AT-19-Psaumes-119.060-63.mp3 418 K AT-35-Habakuk-03.17-19.mp3 605 K NT-54-1Timothée-04.07-08.mp3 375 K Obs_34-Jésus-Enseigne-d-autres-Paraboles.mp3 4,513 K
AT-19-Psaumes-119.069-72.mp3 471 K AT-39-Malachie-04.01-02.mp3 486 K NT-54-1Timothée-06.06-10.mp3 714 K Obs_35-La-Parabole-du-Fils-prodigue.mp3 4,393 K
AT-19-Psaumes-119.073-77.mp3 591 K NT-40-Matthieu-07.24-25.mp3 394 K NT-55-2Timothée-01.08-09.mp3 526 K Obs_36-La-Transfiguration.mp3 2,375 K
AT-19-Psaumes-119.103-105.mp3 338 K NT-40-Matthieu-13.16-17.mp3 446 K NT-55-2Timothée-02.13-14.mp3 379 K Obs_37-Jésus-Ressuscite-Lazare.mp3 4,359 K
AT-19-Psaumes-120.06-07.mp3 213 K NT-40-Matthieu-15.10-11.mp3 238 K NT-55-2Timothée-02.19.mp3 265 K Obs_38-Judas-Trahit-Jésus.mp3 5,710 K
AT-19-Psaumes-62.12.mp3 150 K NT-40-Matthieu-25.31-32.mp3 325 K NT-56-Tite-03.04-06.mp3 394 K Obs_39-Jésus-Comparaît-Devant-le-Tribunal.mp3 4,540 K
AT-19-Psaumes-68.06.mp3 201 K NT-41-Marc-10.45.mp3 239 K NT-56-Tite-03.07.mp3 157 K Obs_40-Jésus-est-Crucifié.mp3 3,253 K
AT-19-Psaumes-90.10-12.mp3 428 K NT-42-Luc-01.35.mp3 265 K NT-58-Hébreux-04.12-13.mp3 524 K Obs_41-Dieu-Ressuscite-Jésus -d-entre-Les-Morts.mp3 2,831 K
AT-19S-jonah01-04-cha.mp3 15,623 K NT-42-Luc-01.74-75.mp3 198 K NT-58-Hébreux-05.07-10.mp3 485 K Obs_42-Jésus-Retourne-au-Ciel.mp3 4,780 K
AT-19S-ps001-cha.mp3 1,447 K NT-43-Jean-01.12-13.mp3 325 K NT-58-Hébreux-13.20-21.mp3 396 K Obs_43-Le-Commencement-de-l-Église.mp3 3,690 K
AT-19S-ps003-cha.mp3 1,470 K NT-43-Jean-01.29.mp3 190 K NT-60-1Pierre-01.03-09.mp3 1,214 K Obs_44-Pierre-et-Jean-Guérissent-un-Mendiant.mp3 2,774 K
AT-19S-ps018-cha.mp3 9,526 K NT-43-Jean-03.03.mp3 184 K NT-60-1Pierre-04.08-09.mp3 240 K Obs_45-Philippe-et-le-Dignitaire-Éthiopien.mp3 5,050 K
AT-19S-ps023-cha.mp3 3,213 K NT-43-Jean-03.07.mp3 185 K NT-60-1Pierre-04.10-11.mp3 527 K Obs_46-La-Conversion-de-Saul.mp3 4,562 K
AT-19S-ps034-cha.mp3 3,696 K NT-43-Jean-03.16.mp3 276 K NT-62-1Jean-01.05-09.mp3 741 K Obs_47-Paul-et-Silas-à-Philippes.mp3 4,840 K
AT-19S-ps051-cha.mp3 3,871 K NT-43-Jean-03.17.mp3 199 K NT-62-1Jean-02.01-02.mp3 360 K Obs_48-Jésus-est-le-Messie-Promis.mp3 6,705 K
AT-19S-ps052-cha.mp3 2,082 K NT-43-Jean-03.18.mp3 397 K NT-62-1Jean-02.28-29.mp3 365 K Obs_49-La-Nouvelle-Alliance-de-Dieu.mp3 6,601 K
AT-19S-ps056-cha.mp3 2,679 K NT-43-Jean-03.19-21.mp3 516 K NT-62-1Jean-03.14.mp3 231 K Obs_50-Jésus-Revient.mp3 6,974 K
AT-19S-ps057-cha.mp3 2,569 K NT-43-Jean-05.24.mp3 311 K NT-62-1Jean-03.16.mp3 236 K Tem-Nahed.mp3 12,568 K
AT-19S-ps059-cha.mp3 3,839 K NT-43-Jean-10.27-29.mp3 438 K NT-62-1Jean-03.21-23.mp3 440 K Tem-Salim.mp3 11,775 K
AT-19S-ps061-cha.mp3 1,725 K